Flip book element

Gói Quảng cáo Facebook/tháng – 1 năm 1

120,000,000VND

Quảng cáo Facebook là gì?

Quảng cáo Facebook  hay Facebook Ads (Facebook Advertising) là các Quảng cáo được hiển thị trên các nền tảng của  Facebook bao gồm các thông điệp, bài viết, sự kiện, ưu đãi, chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo hoặc các nhãn hàng đến với người dùng Facebook

Bạn có thể bắt gặp quảng cáo này khi sử dụng các ứng dụng thuộc hệ sinh thái của Meta như: Facebook, Mesenger, Instagram, Snap chat trên các thiết bị có hệ điều hành hoàn chỉnh.

Làm thế nào để có một chiến dịch Quảng cáo Facebook hiệu quả để gia tăng doanh số bán hàng?

Beeads sẽ cùng chia sẻ với bạn trong bài viết dưới đây

Facebook Dựa trên những số liệu từ thói quen sử dụng, sở thích, vị trí địa lý,… của người dùng mà Facebook sẽ phân tích và hiển thị quảng cáo của sản phẩm cho những khách hàng tiềm năng để thu hút được nhiều người tương tác với thông điệp quảng cáo của bạn.

Quảng cáo Facebook là bạn sẽ trả tiền cho Facebook để Facebook hiển thị những thông điệp bạn muốn chuyển tải đến khách hàng tiềm năng.

Những thông điệp, bài viết bán hàng, dịch vụ, sự kiện trên trang của bạn sẽ xuất hiện trên ứng dụng thuộc Meta của người dùng mà bạn nhắm chọn đến mà không cần người ấy phải Like Trang của bạn.

Khi xuất hiện dòng chữ Được tài trợ (Sponsored) ngay dưới tên của Fanpage.

Tại sao nên dùng Quảng cáo Facebook? 

Facebook và hệ sinh thái của Facebook đã phổ biến trên toàn thế giới là một mạng xã hội quen thuộc rộng khắp với lượng người dùng vô cùng đông đảo.

Tính đến tháng 11 năm 2021 Facebook có 2,91 tỷ người dùng tương đương 36,8% trong số 7,9 tỷ người trên Trái đất, sử dụng hàng tháng và 1,84 tỷ là số người dùng hoạt động hàng ngày trên Facebook.

Ở Việt Nam tính đến tháng 6 năm 2021 có đến 75.940.000 tài khoản Facebook. Trung bình cứ 3 người Việt Nam thì 2 người có “Nick Facebook”

Còn những người trẻ < 35 tuổi hầu như ai cũng có và thường xuyên tương tác với bạn bè, hội nhóm trên Facebook.
Với những ưu thế riêng của mình, Quảng cáo trên Facebook dường như đã và đang thu hút càng ngày càng đông các cá nhân, doanh nghiệp tham gia.

Đọc tiếp

Gói Quảng cáo Facebook A3

20,000,000VND

Quảng cáo Facebook là gì?

Quảng cáo Facebook  hay Facebook Ads (Facebook Advertising) là các Quảng cáo được hiển thị trên các nền tảng của  Facebook bao gồm các thông điệp, bài viết, sự kiện, ưu đãi, chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo hoặc các nhãn hàng đến với người dùng Facebook

Bạn có thể bắt gặp quảng cáo này khi sử dụng các ứng dụng thuộc hệ sinh thái của Meta như: Facebook, Mesenger, Instagram, Snap chat trên các thiết bị có hệ điều hành hoàn chỉnh.

Làm thế nào để có một chiến dịch Quảng cáo Facebook hiệu quả để gia tăng doanh số bán hàng?

Beeads sẽ cùng chia sẻ với bạn trong bài viết dưới đây

Facebook Dựa trên những số liệu từ thói quen sử dụng, sở thích, vị trí địa lý,… của người dùng mà Facebook sẽ phân tích và hiển thị quảng cáo của sản phẩm cho những khách hàng tiềm năng để thu hút được nhiều người tương tác với thông điệp quảng cáo của bạn.

Quảng cáo Facebook là bạn sẽ trả tiền cho Facebook để Facebook hiển thị những thông điệp bạn muốn chuyển tải đến khách hàng tiềm năng.

Những thông điệp, bài viết bán hàng, dịch vụ, sự kiện trên trang của bạn sẽ xuất hiện trên ứng dụng thuộc Meta của người dùng mà bạn nhắm chọn đến mà không cần người ấy phải Like Trang của bạn.

Khi xuất hiện dòng chữ Được tài trợ (Sponsored) ngay dưới tên của Fanpage.

Tại sao nên dùng Quảng cáo Facebook? 

Facebook và hệ sinh thái của Facebook đã phổ biến trên toàn thế giới là một mạng xã hội quen thuộc rộng khắp với lượng người dùng vô cùng đông đảo.

Tính đến tháng 11 năm 2021 Facebook có 2,91 tỷ người dùng tương đương 36,8% trong số 7,9 tỷ người trên Trái đất, sử dụng hàng tháng và 1,84 tỷ là số người dùng hoạt động hàng ngày trên Facebook.

Ở Việt Nam tính đến tháng 6 năm 2021 có đến 75.940.000 tài khoản Facebook. Trung bình cứ 3 người Việt Nam thì 2 người có “Nick Facebook”

Còn những người trẻ < 35 tuổi hầu như ai cũng có và thường xuyên tương tác với bạn bè, hội nhóm trên Facebook.
Với những ưu thế riêng của mình, Quảng cáo trên Facebook dường như đã và đang thu hút càng ngày càng đông các cá nhân, doanh nghiệp tham gia.

Đọc tiếp

Gói Quảng cáo Facebook A2

10,000,000VND

Quảng cáo Facebook là gì?

Quảng cáo Facebook  hay Facebook Ads (Facebook Advertising) là các Quảng cáo được hiển thị trên các nền tảng của  Facebook bao gồm các thông điệp, bài viết, sự kiện, ưu đãi, chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo hoặc các nhãn hàng đến với người dùng Facebook

Bạn có thể bắt gặp quảng cáo này khi sử dụng các ứng dụng thuộc hệ sinh thái của Meta như: Facebook, Mesenger, Instagram, Snap chat trên các thiết bị có hệ điều hành hoàn chỉnh.

Làm thế nào để có một chiến dịch Quảng cáo Facebook hiệu quả để gia tăng doanh số bán hàng?

Beeads sẽ cùng chia sẻ với bạn trong bài viết dưới đây

Facebook Dựa trên những số liệu từ thói quen sử dụng, sở thích, vị trí địa lý,… của người dùng mà Facebook sẽ phân tích và hiển thị quảng cáo của sản phẩm cho những khách hàng tiềm năng để thu hút được nhiều người tương tác với thông điệp quảng cáo của bạn.

Quảng cáo Facebook là bạn sẽ trả tiền cho Facebook để Facebook hiển thị những thông điệp bạn muốn chuyển tải đến khách hàng tiềm năng.

Những thông điệp, bài viết bán hàng, dịch vụ, sự kiện trên trang của bạn sẽ xuất hiện trên ứng dụng thuộc Meta của người dùng mà bạn nhắm chọn đến mà không cần người ấy phải Like Trang của bạn.

Khi xuất hiện dòng chữ Được tài trợ (Sponsored) ngay dưới tên của Fanpage.

Tại sao nên dùng Quảng cáo Facebook? 

Facebook và hệ sinh thái của Facebook đã phổ biến trên toàn thế giới là một mạng xã hội quen thuộc rộng khắp với lượng người dùng vô cùng đông đảo.

Tính đến tháng 11 năm 2021 Facebook có 2,91 tỷ người dùng tương đương 36,8% trong số 7,9 tỷ người trên Trái đất, sử dụng hàng tháng và 1,84 tỷ là số người dùng hoạt động hàng ngày trên Facebook.

Ở Việt Nam tính đến tháng 6 năm 2021 có đến 75.940.000 tài khoản Facebook. Trung bình cứ 3 người Việt Nam thì 2 người có “Nick Facebook”

Còn những người trẻ < 35 tuổi hầu như ai cũng có và thường xuyên tương tác với bạn bè, hội nhóm trên Facebook.
Với những ưu thế riêng của mình, Quảng cáo trên Facebook dường như đã và đang thu hút càng ngày càng đông các cá nhân, doanh nghiệp tham gia.

Đọc tiếp

Gói Quảng cáo Facebook A1

50,000,000VND

Quảng cáo Facebook là gì?

Quảng cáo Facebook  hay Facebook Ads (Facebook Advertising) là các Quảng cáo được hiển thị trên các nền tảng của  Facebook bao gồm các thông điệp, bài viết, sự kiện, ưu đãi, chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo hoặc các nhãn hàng đến với người dùng Facebook

Bạn có thể bắt gặp quảng cáo này khi sử dụng các ứng dụng thuộc hệ sinh thái của Meta như: Facebook, Mesenger, Instagram, Snap chat trên các thiết bị có hệ điều hành hoàn chỉnh.

Làm thế nào để có một chiến dịch Quảng cáo Facebook hiệu quả để gia tăng doanh số bán hàng?

Beeads sẽ cùng chia sẻ với bạn trong bài viết dưới đây

Facebook Dựa trên những số liệu từ thói quen sử dụng, sở thích, vị trí địa lý,… của người dùng mà Facebook sẽ phân tích và hiển thị quảng cáo của sản phẩm cho những khách hàng tiềm năng để thu hút được nhiều người tương tác với thông điệp quảng cáo của bạn.

Quảng cáo Facebook là bạn sẽ trả tiền cho Facebook để Facebook hiển thị những thông điệp bạn muốn chuyển tải đến khách hàng tiềm năng.

Những thông điệp, bài viết bán hàng, dịch vụ, sự kiện trên trang của bạn sẽ xuất hiện trên ứng dụng thuộc Meta của người dùng mà bạn nhắm chọn đến mà không cần người ấy phải Like Trang của bạn.

Khi xuất hiện dòng chữ Được tài trợ (Sponsored) ngay dưới tên của Fanpage.

Tại sao nên dùng Quảng cáo Facebook? 

Facebook và hệ sinh thái của Facebook đã phổ biến trên toàn thế giới là một mạng xã hội quen thuộc rộng khắp với lượng người dùng vô cùng đông đảo.

Tính đến tháng 11 năm 2021 Facebook có 2,91 tỷ người dùng tương đương 36,8% trong số 7,9 tỷ người trên Trái đất, sử dụng hàng tháng và 1,84 tỷ là số người dùng hoạt động hàng ngày trên Facebook.

Ở Việt Nam tính đến tháng 6 năm 2021 có đến 75.940.000 tài khoản Facebook. Trung bình cứ 3 người Việt Nam thì 2 người có “Nick Facebook”

Còn những người trẻ < 35 tuổi hầu như ai cũng có và thường xuyên tương tác với bạn bè, hội nhóm trên Facebook.
Với những ưu thế riêng của mình, Quảng cáo trên Facebook dường như đã và đang thu hút càng ngày càng đông các cá nhân, doanh nghiệp tham gia.

Đọc tiếp

Gói quảng cáo YOUTUBE-V3

14,000,000VND

Quảng cáo video hiện là dạng quảng cáo rất hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Nền tảng quảng cáo video phổ biến nhất hiện nay chính là Youtube Ads. Với bài viết này, BIN Media sẽ hướng dẫn chi tiết các cách chạy quảng cáo cho kênh Youtube hiệu quả.

Chạy quảng cáo cho Kênh Youtube khá phức tạp cho ai chưa tìm hiểu về Youtube Ads. Nó đòi hỏi người thiết lập và chạy quảng cáo phải thực hiện nhiều lần mới nắm rõ mọi tính năng. Sau đây là 3 thứ thiết yếu bạn cần có khi chạy quảng cáo kênh Youtube hiệu quả và 6 bước thiết lập quảng cáo video từ A-Z.

Chạy quảng cáo Kênh Youtube cần chuẩn bị gì?

1) Chạy quảng cáo Kênh Youtube cần chuẩn bị gì?

Bạn cần có 3 thứ sau đây để bắt đầu chạy quảng cáo cho kênh Youtube

 • Tài khoản quảng cáo Google
 • Thẻ Visa hoặc thẻ Mastercard
 • Kênh Youtube

Tiếp theo, BIN Media sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo tài khoản quảng cáo Google, thêm phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng và liên kết kênh Youtube với Google.

1.1) Cách tạo tài khoản quảng cáo Google

Bạn cần tạo tài khoản quảng cáo Google nếu muốn chạy quảng cáo kênh Youtube vì Youtube thuộc Google. Với những ai chưa có tài khoản Google, để khởi tạo tài khoản bạn hãy truy cập vào trang https://accounts.google.com/signup. Sau đó, bạn điền đầy đủ thông tin, nhấn “Tiếp theo”, tiếp tục điền thông tin cá nhân, nhấn “Tiếp theo” và nhấn “Tôi đồng ý” để hoàn tất tạo tài khoản.

Cách tạo tài khoản quảng cáo Google

1.2) Thêm phương thức thanh toán cho tài khoản quảng cáo Google

Tiếp theo, bạn phải thêm cách thức thanh toán trong tài khoản quảng cáo Google.

 • Bước 1: Truy cập Google Adwords tại https://adwords.google.com/ , nhấn nút “Bắt đầu ngay”
 • Bước 2: Nhập thông tin Gmail bạn vừa đăng ký vào và nhập tên trang web của bạn hoặc website tùy ý nào đó. Nhấn “Tiếp tục”
 • Bước 3: Thiết lập và lưu thông số chiến dịch (đây là bước không quan trọng, nên bạn không cần nhập thông tin chính xác và chi tiết)
 • Bước 4: Thêm các thông tin thanh toán cho Google Adwords
 • Bước 5: Nhập thông tin thẻ thanh toán gồm số thẻ, tháng/năm, CVC, tên chủ thẻ. Sau đó đánh dấu tick vào ô “Địa chỉ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ giống như ở trên”
 • Bước 6: Đánh dấu tick vào ô “Tôi đồng ý với điều khoản Adwords”. Nhấn nút “Hoàn tất và tạo quảng cáo”

1.3) Liên kết kênh Youtube và tài khoản quảng cáo Google

Khi đã có tài khoản quảng cáo Google, bạn hãy liên kết nó với kênh Youtube bạn muốn chạy quảng cáo.

Ở trang Google Adwords, góc trên bên phải, bạn bấm vào chữ “Cài đặt” và chọn “Tài khoản được liên kết”. Sau đó, bạn tìm và chọn Youtube rồi nhấn vào nút “Chi tiết”. Tiếp theo, bạn bấm nút “Thêm kênh” (Add channel) và dán đường link của kênh Youtube vào.

Kế đến, bạn bấm “Tôi sở hữu kênh này” nếu là chủ kênh. Sau đó, chọn nút “Vào Youtube”. Tất cả các kênh Youtube có trong tài khoản của bạn sẽ được hiển thị, bạn hãy chọn kênh Youtube mà bạn muốn chạy quảng cáo, rồi chọn OK. Tiếp theo, bạn đặt tên cho tài khoản Adwords và đánh dấu tick vào cả ba đặc quyền. Bấm “Hoàn tất” là bạn đã thành công kết nối 2 tài khoản với nhau.

2) Hướng dẫn chi tiết cách quảng bá kênh Youtube hiệu quả

Bước 1: Tạo chiến dịch quảng cáo mới

Trong màn hình tài khoản Google Ads, bạn chọn “Chiến dịch” ở thanh sidebar (cột bên trái), nhấp vào biểu tượng dấu cộng màu xanh sẽ xuất hiện một bảng chứa cụm “Chiến dịch mới”. Hãy nhấn vào đó.

Tạo chiến dịch quảng cáo mới

Tạo chiến dịch quảng cáo mới

Màn hình sẽ chuyển sang cửa sổ với tiêu đề loại chiến dịch. Bạn chọn “Tạo 1 chiến dịch mà không cần hướng dẫn cho mục tiêu”. Sau đó, Google sẽ cung cấp cho bạn 5 tùy chọn: tìm kiếm, hiển thị, mua sắm, video, ứng dụng toàn cầu. Hãy chọn video.

Tạo chiến dịch quảng cáo mới

Tạo chiến dịch quảng cáo mới

Bước 2: Cài đặt chi tiết cho chiến dịch của bạn

Bây giờ bạn đã đến phần cài đặt chi tiết cho chiến dịch mới. Đầu tiên, bạn đặt tên cho chiến dịch, đặt ngân sách chạy hàng ngày và chọn lịch chạy cho chiến dịch quảng cáo kênh Youtube gồm ngày bắt đầu và kết thúc. Có 2 chiến lược đặt giá thầu là:

 • CPV tối đa (chi phí bạn trả cho 1 lượt xem quảng cáo)
 • CPM tối đa (chi phí bạn trả cho 1000 lượt hiển thị quảng cáo nhận được)Cài đặt chi tiết cho chiến dịch của bạnCài đặt chi tiết cho chiến dịch của bạn

Tiếp theo, bạn kéo đến mục “Mạng”. Bạn muốn vị trí nào thì đánh dấu vào vị trí đó:

 • Kết quả tìm kiếm trên Youtube
 • Video trên Youtube
 • Đối tác trên display networkCài đặt chi tiết cho chiến dịch của bạn

Kế tiếp, chọn ngôn ngữ và vị trí địa lý của khách hàng tiềm năng. Ví dụ, bạn tập trung vào khách Việt Nam thì chọn tiếng Việt và chọn Việt Nam là địa điểm mà quảng cáo hiển thị. Bạn có thể chọn 1 quốc gia hay các tỉnh/thành phố.

Cài đặt chi tiết cho chiến dịch của bạn

Loại Inventory cho phép bạn chỉ hiển thị quảng cáo trên những nội dung phù hợp với thương hiệu của bạn. Ví dụ, doanh nghiệp bạn bán đồ chơi trẻ em, bạn sẽ không muốn quảng cáo của mình được hiển thị cùng với nội dung bạo lực hoặc tình dục.

Cài đặt chi tiết cho chiến dịch của bạn

Loại trừ nội dung nhìn có vẻ không cần thiết nhưng đây là bước bạn không nên bỏ qua. Nó đi sâu hơn một chút bằng cách cho phép bạn chọn từ chối các danh mục nội dung nhạy cảm, chẳng hạn như các nhóm video bi kịch và xung đột, vấn đề xã hội tiêu cực.

Cài đặt chi tiết cho chiến dịch của bạn

Bước 3: Nhắm đối tượng bạn muốn tiếp cận

Mục “Nhân khẩu học” là bước hình thành đối tượng mục tiêu của bạn. Bạn được định vị khách hàng qua các tùy chọn: giới tính, tuổi tác, trình trạng hôn nhân, thu nhập hộ gia đình.

Nhắm đối tượng bạn muốn tiếp cận

Tiếp đến, bạn mài giũa đối tượng tiềm năng bằng cách chọn thị trường mục tiêu qua tùy chọn Google cung cấp.

Nhắm đối tượng bạn muốn tiếp cận

Bước 4: Chọn nơi hiển thị quảng cáo

Ở bước 4, bạn được chọn loại nội dung cụ thể mà bạn muốn quảng cáo xuất hiện gồm:

 • Từ khóa mục tiêu: Nhập hoặc dán các từ, cụm từ vào ô từ khóa.Chọn nơi hiển thị quảng cáo
 • Chủ đề: Chọn chủ đề liên quan đến quảng cáo của bạn.Chọn nơi hiển thị quảng cáo
 • Vị trí quảng cáo: Nếu bạn để trống phần này, quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện ở mọi vị trí trên YouTube/ mạng hiển thị sao cho phù hợp với mục tiêu của chiến dịch.Chọn nơi hiển thị quảng cáo

Bước 5: Chọn video tiếp thị của bạn

Bạn nhập từ khóa liên quan để tìm kiếm video tiếp thị của bạn. Hãy nhớ tải lên video quảng cáo cho kênh Youtube trước khi bạn làm bước 5.

Bước 6: Định dạng video quảng cáo

Cuối cùng, bạn sẽ nhìn thấy các tùy chọn có sẵn dựa trên các đặc tính của chiến dịch quảng cáo. Hãy nhớ bổ sung link URL, lời kêu gọi và tiêu đề. Bạn nhấn nút “Lưu và tiếp tục” (Save and continue), rồi nhấn “Tiếp tục tới chiến dịch” (Continue to campaign) để hoàn tất thiết lập chiến dịch quảng cáo kênh YouTube.

 Định dạng video quảng cáo

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.